Check our Successful KickStarter Campaign here.

 • Aashish Dua
 • Anantha Addanki
 • Anshul Dixit
 • Arthur Menezes
 • Asher Jannu
 • Bindu Pasam
 • Chalin Sawang
 • CJ Srinivas
 • Cody Travis
 • Daniel Konakanchi
 • Daryl Ancrum
 • Deepak Yerramsetty
 • Guneet Sandhu
 • Himavathi Tippadampalli
 • Johnavi Gavini
 • Kandula Ajay Kumar
 • Karthik
 • Mohan Venigalla
 • Mukesh
 • Natty
 • Naveen Joel
 • Nikita Nabh
 • Nischal Ram
 • Nivedita Aluri
 • Parvez
 • Prakash Anantha
 • Pramod Kumar Sura
 • Priyanka Chakraborty
 • Priyanka Purkayastha
 • Priyanka Vijay Mohan
 • Rajini T
 • Ravi Chandra Bellamkonda
 • Rob Sims
 • Rohit Yalamanchili
 • Sambhavi Kuchu
 • Sameer Choudhary
 • Saraswathi
 • Sasi Rekha
 • Satish Kodaganti
 • Satwik Shukla
 • Satya Kumar
 • Saujanya
 • Seshadiri Venkatesh
 • SHARPX App
 • Sirigidi Manohar
 • Siva Chava
 • Srikanth Boddu
 • Sruthi Koti
 • Sudhakar Venkat
 • Sukritha Reddy
 • Surekha Sharma
 • Susmitha Mudireddy
 • Takeshi Kanamori
 • Vijey Seshadiri
 • Vivek Sanghi